Bizi Takip Edin :

Jeotermal Enerji Derneği (“JED”), ülkemizde jeotermal potansiyelin keşfinde rol alan sektör öncüsü 10 kurucu üyenin aynı çatı altında bir araya gelmesi ile 16.07.2020 tarihinde kurulmuştur. Derneğimizin kuruluş amacı; kamu, özel ve STK olmak üzere tüm sektör paydaşlarıyla birlikte jeotermal enerjinin ülke ekonomisine yalnız elektrik üretimiyle sınırlı kalmaksızın geniş bir yelpazede katkı sağlaması için çalışmak, tüm sektör adına kamuoyunda yerli, temiz, yenilenebilir ve güvenilir jeotermal enerji algısını pozitif içerik ve iletişim ile oluşturmaktır. Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dair stratejik planların oluşturulması, mevzuat süreçlerinin etkinleştirilmesi, çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ile birlikte ülkemizin jeotermal potansiyelinin optimum şekilde yönetilmesi de faaliyet amaçlarımız arasındadır.

Jeotermal enerji sektöründe yatırımlarıyla kurulu gücün üçte ikisini oluşturan kurumsal firmaların üyeliği ile kurulan Derneğimiz, imzalanan “Etik Kurallar Sözleşmesi” ile de etik ilkelerini ve çalışma prensiplerini belirlemiştir. Üyelerimizin taahhüdü ile çıktığımız yolda ana prensibimiz, sektör paydaşlarını ortak hedef doğrultusunda bir araya getirmek, paydaş ilişkilerini güçlendirmek, bilimsel ve akademik çalışmaları birlikte sürdürerek jeotermal enerjinin keşiften itibaren üretimle birlikte kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Derneğimiz tüm faaliyetlerini ve çalışmalarını kurumsal bir dernek anlayışı aktif olarak yürütmektir.

Dernek Çalışma Gruplarımız;

  • Teknoloji ve Yenilikler Çalışma Grubu
  • İletişim Çalışma Grubu
  • Mevzuat ve Hukuk Çalışma Grubu
  • Çevre ve Sosyal Çalışma Grubu

ÜYELERİMİZ