Bizi Takip Edin :

Saygıdeğer Üyelerimiz ve Kıymetli Sektör Paydaşlarımız,

Jeotermal Enerji Derneği; jeotermal sektörde uzmanlığıyla bilinen, kurumsal, faaliyetleri ve deneyimleri ile tanınan, insana çevreye ve doğaya saygıyla hareket eden 10 kurucu üyenin katılımları ile geçtiğimiz yıl içerisinde kuruldu. Jeotermal enerjinin Türkiye’deki yüksek potansiyelini düşünerek, bu kaynağın çok farklı kullanım alanlarını da harekete geçirecek bir düşünce ile yola çıktık ve sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefledik.

Ülkemizdeki bu yüksek potansiyeli ortaya çıkarmak, doğrudan veya entegre farklı kullanım alanlarına ulaştıracak teknolojik gelişmelere öncülük etmek, bunları hayata geçirmek için yeni bir anlayışla kurduğumuz Derneğimiz, çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir. Ayrıca, jeotermal enerjinin doğru, kaliteli, belirlenmiş standartlarla uyumlu ve sürdürülebilir kullanımı Derneğimizin önem verdiği konuları arasında yer almaktadır. Bu günlerde tüm paydaşlarımızın verdiği destlekler ve geniş kesimlerden sağladığımız katkılarla Derneğimizin emin ve sağlam adımlarla belirlenen hedeflerine doğru ilerlediğini görmek çok mutluluk verici. Kuruluş aşamasında belirlediğimiz ilkelere göre başlattığımız ve hayata geçireceğimiz yeni çalışmalarla beraber daha iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz.

Kurumsal kimlikle hareket eden, kuruluş ilkeleri ile yol alan, jeotermali her alanda temsil edecek, Türkiye'de ve dünyada jeotermal enerjiye liderlik edecek Derneğimiz, jeotermal enerjiyi doğru anlatmak, tüm uygulamaları standartlaştırmak, bu enerji kaynağımızı yükseltmek ve her alanda yoğun kullanımıyla hak ettiği seviyeye ulaştırmak gibi önemli görevleri temel kuruluş amacı olarak benimsemiştir.

Jeotermal enerji sektöründe yatırımlarıyla kurulu gücün üçte ikisini oluşturan üyelerimizle ile kurulan Derneğimiz, imzalanan “Etik Kurallar Sözleşmesi” ile de etik ilkelerini ve çalışma prensiplerini baştan belirlemiştir. Üyelerimizin taahhüdü ile çıktığımız yolda bir diğer ana prensibimiz, sektör paydaşlarını ortak hedef doğrultusunda bir araya getirmek, paydaş ilişkilerini güçlendirmek, bilimsel ve akademik çalışmaların desteğinde jeotermal enerjinin keşiften itibaren üretimle birlikte kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Türkiye’de çok ciddi potansiyeli olan jeotermal enerjiden ülkenin daha fazla yararlanmasını sağlayacak farkındalığı oluşturmak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek Derneğimizin başlıca diğer hedefleri arasındadır. Jeotermal enerji dendiği zaman herkesin aklına bugünlerde santraller geliyor. Elbette jeotermal enerji santralleri oldukça önemli, yerli ve yenilenebilir olması sebebiyle desteklenmesi gerekiyor ancak bununla birlikte jeotermal enerji kaynağı ısıtma, seracılık, balıkçılık, madencilik, kurutma, soğutma ve kuru buz üretimi gibi pek çok alanda da kullanılıyor.

Dernek olarak ülkemizde çok yaygın ve yüksek potansiyelde var olan jeotermal enerji kaynaklarımızın bir yandan doğrudan ve entegre kullanımını artırmayı hedeflerken diğer yandan bu kullanımların yaygınlaşması için gerekli mevzuat düzenlemeleri ile destek mekanizmalarının da sağlanmasına dönük girişimlerimizi de sürdürüyoruz.

Enerjinin ülkelerin kalkınmasında ve refahında ne kadar önemli bir rol oynadığını düşününce ülkemizin en zengin enerji kaynağından biri olan jeotermalin hayatımıza daha fazla girmesi ile ülkemiz geleceği için önemli bir adım atmış olacağız.

Ülkemiz bu konuda çok şanslı... Geleceğin enerjisi jeotermal bu topraklarda; ayak basabildiğimiz her noktada, hemen yanı başımızda temiz, güvenilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir.

Saygılarımla,

Ali Kındap


ÜYELERİMİZ